Enter

E Mental Health-forskning

ENTER er et innovativt team af E Mental Health-forskere, der for at forbedre den mentale sundhed og generelle livskvalitet hos mennesker i Danmark skaber evidensbaseret viden, som skal sikre sikker og effektiv personcentreret teknologisk respons og interventioner..

 

Podcast

Podcast

lyt

Recruitment

Rekruttering

find

Publications

Publikationer

se

About us

Om os

læs

OM ENTER

Programmet ENTER består af fem researchprojekter, der sigter mod:

  1. Udvikling af nye teknologier og metoder til at yde behandling til patienter med psykiske problemer.
  2. Frembringe evidens for klinisk effekt og omkostningseffektivitet, samt potentielle risici ved at anvende teknologiske løsninger i sundhedssektoren.
  3. Bane vejen for at ENTERs partnere kan markedsføre deres teknologi nationalt og internationalt, baseret på evidens for gennemførlighed.
  4. Formidling af forskningsresultater til interesseorganisationer og politiske beslutningstagere i sundhedssektoren – givet at der er klinisk effektivitet, samt at metoderne kan demonstreres at være gennemførlige i pleje og behandling af patienter med psykiske lidelser.
  5. Etablere et samarbejdende og frugtbart miljø for 'E-Mental Health'- forskning med en netværksskabende organisering, som består ud over dette projekts levetid.

 

Læs mere