Måling af psykiske angstsymptomer

Brug af app til måling af psykiske symptomer hos patienter med angstlidelser

Engelsk titel: The Anxiety Monitoring study

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan patienter og behandlere i psykiatrien oplever at bruge en app i behandlingen. Forskerne undersøger, hvordan både behandlerne og patienterne tager imod appen, hvordan de anvender den i behandlingen, hvad de synes om den, og om de generelt synes om at bruge lignende metoder i behandlingen af psykisk lidelse (her: angstlidelser).

Appen indeholder flere funktioner heriblandt: Spørgeskema til at måle overordnet angst og trivsel på dagligt basis (humør, angstniveau, søvn og om patienten har gennemført hjemmeopgave fra behandleren).

Derudover rummer appen funktioner, hvor patienterne kan anvende de kognitive redskaber, der bruges i behandlingen eksempelvis ”Den kognitive diamant” eller ”situationsanalyse”, som er en del af den eksisterende behandling i psykiatrien. Alt, hvad der noteres i appen, er synligt for behandleren.

Det vil sige, at behandlerne får et indblik i, hvordan patienterne har det mellem sessionerne, samt at noteringerne gemmes og kan vises i oversigter på telefon eller computer. På den måde bliver patientens symptom-data synlige for både patient og behandler på samme tid.

Design

Ved at kombinere to forskningsmetoder (kvalitativ og kvantitativ metode), undersøger forskergruppen vigtige temaer i brugen af app i behandlingen af angstlidelser hos voksne. Der udføres semi-strukturerede interviews (kvalitativ) og udleveres spørgeskemaer (kvantitativ) til at undersøge netop dette.

De semi-strukturerede interviews er bygget op således, at der er nogle fastlagte spørgsmål, som stilles i samme rækkefølge i hvert interview. Der er dog også mulighed for, at intervieweren kan stille uddybende spørgsmål, hvis der er behov for det.

Spørgeskemaerne bruges til at indsamle information om deltagernes vurdering af appen og systemet som helhed - det vil sige systemets udseende, hvor nemt det var at bruge, hvor meget de havde lyst til at bruge det, og om det gav mening at bruge det i forhold til deres diagnose.

Udvalgte citater fra patient og behandler i angst studiet

"I starten tog det meget længere tid. Men nu er det blevet en vane at bruge app´en og det kører. Jeg vil aldrig tilbage til papir" - patient

"det er en stor motivation at vi er i stand til at dokumentere, at vi gør en forskel i vores patienters liv. jeg vil virkelig gerne vise app´en til vores nye patienter, familier og også til vores ledelse" - behandler

Primærforsker

Trine Theresa Holmberg
Cand.psych., Forskningsassistent

OM ENTER

Programmet ENTER består af fem researchprojekter, der sigter mod:

  1. Udvikling af nye teknologier og metoder til at yde behandling til patienter med psykiske problemer.
  2. Frembringe evidens for klinisk effekt og omkostningseffektivitet, samt potentielle risici ved at anvende teknologiske løsninger i sundhedssektoren.
  3. Bane vejen for at ENTERs partnere kan markedsføre deres teknologi nationalt og internationalt, baseret på evidens for gennemførlighed.
  4. Formidling af forskningsresultater til interesseorganisationer og politiske beslutningstagere i sundhedssektoren – givet at der er klinisk effektivitet, samt at metoderne kan demonstreres at være gennemførlige i pleje og behandling af patienter med psykiske lidelser.
  5. Etablere et samarbejdende og frugtbart miljø for 'E-Mental Health'- forskning med en netværksskabende organisering, som består ud over dette projekts levetid.

 

Læs mere