Blended Care

The Blended Care Project

Baggrund

Internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (iKAT) har vist sig at være omkostningseffektiv og klinisk effektiv. Der er imidlertid behov for øget terapeutkontakt for nogle patientgrupper. Kombination af iKAT med traditionelle konsultationer ved fremmøde i blandet format kan producere et nyt behandlingsformat med flere fordele fra både traditionel KAT og iKAT som eksempelvis individuel tilpasning, lavere omkostninger end traditionel terapi, bred geografisk og tidsmæssig tilgængelighed og lavere tærskel for henvendelse.

Formål

Hovedformålet med den foreliggende undersøgelse er at foretage en direkte sammenligning af den kliniske effekt af blandet KAT (B-KAT) og traditionel KAT ved fremmøde for voksne med monopolære depressive lidelser.

Metoder

Undersøgelsen er udformet som et to-arms randomiseret, kontrolleret forsøg, der sammenligner B-KAT for voksne med depression med traditionel KAT ved fremmøde. I B-KAT veksles mellem lige dele sessioner af KAT ved fremmøde og online moduler (NoDep). Traditionel KAT består i denne undersøgelse af tolv sessioner KAT ved fremmøde. Det primære mål er ændring af depressive symptomer målt ved selv-scoring på et standardiseret depressionsspørgeskema (PHQ-9). Desuden vil undersøgelsen indeholde en økonomisk evaluering. Alle deltagere skal være mindst 18 år og opfylde de diagnostiske kriterier for monopolær depression i henhold til ’Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders 4th edition’. Deltagerne randomiseres på individuelt plan af en forsker, der ikke er involveret i projektet. Det primære resultat analyseres ved hjælp af en multilevel mixed-effect model ved brug af tid som uafhængig variabel og PHQ-9 som den afhængige variabel. Baseline måling, ugentlige målinger samt tre- og seks-måneders målinger vil alle indgå med maximum likelihood estimering af alle tilgængelige data.

Diskussion

Denne undersøgelse vil sammenligne B-KAT og traditionel KAT på en direkte måde med kun et minimum af variansen forklaret af forskelle i terapeutisk indhold, hvilket vil give en præcis sammenligning af behandlingsformaterne kontrolleret for terapeutisk metode. På den anden side, selvom undersøgelsen foretages i et almindeligt klinisk driftstilbud, bliver den økologiske validitet delvist kompromitteret af den præcise og kontrollerede måde, hvorpå undersøgelsen udføres. Opfølgende undersøgelser af en eventuel konkret implementering er derfor vigtig, for at give indsigt i B-KAT’s funktion under almindelige drift-vilkår.

Registreringer

ClinicalTrials.gov: NCT02796573.
De videnskabsetiske komitéer for Syddanmark: S-20150150
Datatilsynet: 2008-58-0035

Forsker

Kim Mathiasen
Autoriseret Psykolog, ph.d.-studerende

OM ENTER

Programmet ENTER består af fem researchprojekter, der sigter mod:

  1. Udvikling af nye teknologier og metoder til at yde behandling til patienter med psykiske problemer.
  2. Frembringe evidens for klinisk effekt og omkostningseffektivitet, samt potentielle risici ved at anvende teknologiske løsninger i sundhedssektoren.
  3. Bane vejen for at ENTERs partnere kan markedsføre deres teknologi nationalt og internationalt, baseret på evidens for gennemførlighed.
  4. Formidling af forskningsresultater til interesseorganisationer og politiske beslutningstagere i sundhedssektoren – givet at der er klinisk effektivitet, samt at metoderne kan demonstreres at være gennemførlige i pleje og behandling af patienter med psykiske lidelser.
  5. Etablere et samarbejdende og frugtbart miljø for 'E-Mental Health'- forskning med en netværksskabende organisering, som består ud over dette projekts levetid.

 

Læs mere