mDiary

The mDIARY Study

Brug af mHealth baseret selvmonitorering som støtte til behandling af Emotionel Ustabil Personlighedsstruktur.

mDIARY studiet samler selvrapporterede patientdata på smartphone.

Data sendes til en server og gemmes. Relevante visualiseringer, summerede beregninger og visualiseringer af data kan tilgås gennem patientens smartphone, alternativt kan data nås af patientens terapeut fra et webbaseret program.

Denne information bruges så som en integreret del af psykoterapien. mDIARY studiet har flere formål:

  1. 1. At undersøge om patienter der bruger appen er hurtigere til at indlære DAT færdigheder sammenlignet med dem, der bruger papir og blyant til selvregistrering.

  2. At undersøge om patienterne der bruger appen rapporterer færre og mindre alvorlige bpd-symptomer (mindre høj-risiko adfærd, mindre selvskade, og bedre evne til at regulere følelser) sammenlignet med dem der bruger papirversionen.

  3. At se om ændringer i positive følelser kan forudse forbedringer i DBT psykoterapi.

  4. At vurdere om brugen af appen er omkostnings-effektiv sammenlignet med papir og blyant-versionen. Et separat HTA studie vil kigge på data fra Landspatientregistret og vurdere omkostnings-effektivitet.

Udvalgte citater fra patient og behandler på mDiary projektet

"Telefonen er meget lettere at bruge end papir, de fleste af os har den altid med, den er der altid" - patient

"Jeg føler mig bedre forberedt når jeg har læst dagbogsnoterne inden jeg ser patienten ... Jeg ved at hvis der er dage hvor alle registreringer er høje, så er det en dag vi sandsynligvis skal snakke om" - behandler

Forsker

Projektet udføres som et ph.d.-projekt af

Stig Helweg-Jørgensen
Ph.d.-studerende, aut. psykolog. Telepsykiatrisk forskningsenhed & Psykologisk Institut, SDU

OM ENTER

Programmet ENTER består af fem researchprojekter, der sigter mod:

  1. Udvikling af nye teknologier og metoder til at yde behandling til patienter med psykiske problemer.
  2. Frembringe evidens for klinisk effekt og omkostningseffektivitet, samt potentielle risici ved at anvende teknologiske løsninger i sundhedssektoren.
  3. Bane vejen for at ENTERs partnere kan markedsføre deres teknologi nationalt og internationalt, baseret på evidens for gennemførlighed.
  4. Formidling af forskningsresultater til interesseorganisationer og politiske beslutningstagere i sundhedssektoren – givet at der er klinisk effektivitet, samt at metoderne kan demonstreres at være gennemførlige i pleje og behandling af patienter med psykiske lidelser.
  5. Etablere et samarbejdende og frugtbart miljø for 'E-Mental Health'- forskning med en netværksskabende organisering, som består ud over dette projekts levetid.

 

Læs mere