Partnere

 

Telepsykiatrisk Center

Telepsykiatrisk Center er omdrejningspunktet for Region Syddanmarks arbejde med telepsykiatri. Centeret er en klinisk afdeling i Psykiatrien i Region Syddanmark og er samtidig et kompetencecenter for telepsykiatri og digitale værktøjer både regionalt og nationalt. Telepsykiatrisk Center huser Danmarks første forskningsenhed inden for eMental Health og det nationale telemedicin-initiativ Internetpsykiatrien.

psykiatrienisyddanmark.dk.

 

Region Syddanmark

Region Syddanmark er en offentlig myndighed med en politisk ledelse.
Regionens hovedopgave er sundhedsvæsenet, men den har også ansvaret for den regionale udvikling og specialiserede sociale tilbud.

regionsyddanmark.dk

 

Syddansk Universitet (SDU)

SDU har fem fakulteter med omkring 30.000 studerende, heraf mere end 15 % fra udlandet, og knap 4.000 ansatte fordelt på hovedcampus i Odense samt regionale campusser i Slagelse, Kolding, Esbjerg og Sønderborg og København. SDU laver forskning i verdensklasse, og er samtidig det første universitet i Danmark med omfattende testbaseret optag, der giver ansøgerne mulighed for at blive optaget på andet end kun deres eksamenskarakterer.

sdu.dk 

 

 

Aalborg Universitet

AAU’s uddannelser og forskning er problem- og projektbaseret og har fokus på det tværdisciplinære. Gennem samarbejde mellem forskere, studerende og offentlige og private virksomheder udbyder vi virkelighedsnære uddannelser og skaber forskningsresultater i verdensklasse.

aau.dk

 

Innovationsfonden

Innovationsfonden uddeler hvert år midler til nye initiativer, som skaber vækst og arbejdspladser gennem viden. Fonden investerer i virksomheder og forskere med en stærk idé, der har brug for ny viden.

innovationsfonden.dk

 

Monsenso

Monsenso mHealth-løsningen til mental sundhed kan hjælpe med forebyggelse, tidlig intervention og behandling af mentale eller adfærdsmæssige lidelser. Vores mål er at hjælpe enkeltpersoner, der kæmper med deres mentale sundhed, til hurtigere at føle sig bedre.

monsenso.com

 

Danish Center for Healthcare Improvements - DCHI

Danish Center for Healthcare Improvements – DCHI ønsker gennem forskningsprojekter, evalueringer og ph.d.-projekter at generere ny viden og metoder for at sikre forbedringer i den daglige kliniske praksis.

dchi.aau.dk 

OM ENTER

Programmet ENTER består af fem researchprojekter, der sigter mod:

  1. Udvikling af nye teknologier og metoder til at yde behandling til patienter med psykiske problemer.
  2. Frembringe evidens for klinisk effekt og omkostningseffektivitet, samt potentielle risici ved at anvende teknologiske løsninger i sundhedssektoren.
  3. Bane vejen for at ENTERs partnere kan markedsføre deres teknologi nationalt og internationalt, baseret på evidens for gennemførlighed.
  4. Formidling af forskningsresultater til interesseorganisationer og politiske beslutningstagere i sundhedssektoren – givet at der er klinisk effektivitet, samt at metoderne kan demonstreres at være gennemførlige i pleje og behandling af patienter med psykiske lidelser.
  5. Etablere et samarbejdende og frugtbart miljø for 'E-Mental Health'- forskning med en netværksskabende organisering, som består ud over dette projekts levetid.

 

Læs mere