Om os

ENTER-programmet er en del af den bredere ”E Mental Health” forskningsenhed inden for Institut for Klinisk Forskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og Syddansk Universitet. 

Vi er lokaliseret hos og er en del af Center for Telepsykiatrien i Region Syddanmark. Vores tværgående institutionelle rammer giver os et unikt forskningsmiljø, hvor klinisk relevans, personcentrerede tilgange og videnskabelighed forenes i et fælles mål om at skabe evidens for tilgange som understøtter, sikrer og effektiviserer ny teknologi til forbedring af mental sundhed og øget livskvalitet  hos danskerne.

ENTER teamets forskere arbejder for at udvikle evidens for ”best practice”. Konkret sker dette gennem tre kliniske behandlingsprojekter, og gennem to projekter som undersøger omkostningseffektiviteten af ​​de kliniske behandlinger.

Vores mål med ENTER

1. Kvalitet og sikkerhed

At forbedre kvaliteten af behandlingen,  og adgang til behandling for patienter med depression, angst og borderline personlighedsforstyrrelse gennem udvikling og implementering af nye teknologier.

2. Klinisk effektivitet, omkostningseffektivitet, risici og ”disruption”

At opbygge et bevisgrundlag for klinisk effektivitet og omkostningseffektivitet samt identificere mulige risici og behov for opbrud og nytænkning i forbindelse med brug af teknologier i mental sundhedssammenhæng.

3. At understøtte ”best-practice” - implementering

At udvikle ”best practice” og retningslinjer i forbindelse med udførsel-, og implementering af nye teknologier.  Dette kan foregå i form af støtte-teknologier til standard behandlingen, som ”blended care”, eller som selvstændige digitale interventioner.

4. Opdyrkning af ny offentlig-privat sektor innovation

At skabe en solid platform for initiering og koordinering af fremtidig forskning og eksternt samarbejde inden for mental sundhed.

Vort forskningsprogram består af fem projekter

  • Tre kliniske forsøgsprojekter, der undersøger brugen af ​​nye teknologier og serviceformater.
  • To projekter der undersøger omkostningseffektivitet og gennemførbarhed af de ovenfor nævnte tilgange.

OM ENTER

Programmet ENTER består af fem researchprojekter, der sigter mod:

  1. Udvikling af nye teknologier og metoder til at yde behandling til patienter med psykiske problemer.
  2. Frembringe evidens for klinisk effekt og omkostningseffektivitet, samt potentielle risici ved at anvende teknologiske løsninger i sundhedssektoren.
  3. Bane vejen for at ENTERs partnere kan markedsføre deres teknologi nationalt og internationalt, baseret på evidens for gennemførlighed.
  4. Formidling af forskningsresultater til interesseorganisationer og politiske beslutningstagere i sundhedssektoren – givet at der er klinisk effektivitet, samt at metoderne kan demonstreres at være gennemførlige i pleje og behandling af patienter med psykiske lidelser.
  5. Etablere et samarbejdende og frugtbart miljø for 'E-Mental Health'- forskning med en netværksskabende organisering, som består ud over dette projekts levetid.

 

Læs mere